Voor zorgbehoevende ouderen en lerende kinderen is een fijne groene buitenomgeving al helemaal een buitenkans.

• Een met zorg aangelegde en onderhouden tuin voor een zorginstelling geeft bewoners de kans om te genieten van de kleine dingen, rust en afleiding te vinden en misschien wel om die smaak van vroeger nog even te proeven. • Een groen schoolplein biedt kinderen kansen om te spelen, leren vallen en opstaan en spelenderwijs kennis van groen en voedsel op te doen

Of het nu gaat om een zorgtuin of een groen schoolplein, het groen is hier een middel om mensen tot bloei te laten komen. Net als dat bij ons het geval is. We weten dat inlevingsvermogen dan ook creatief om te zetten naar groene omgevingen die optimaal zijn afgestemd op de mensen voor wie we het groen aanleggen en onderhouden.

We hebben samen een unieke tuin ingericht zoals we zorg verlenen

Voor Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel maakte we samen met directie, medewerkers en cliëntenraad een prachtige belevingstuin die volledig afgestemd is op hun wensen. De tuin is een verlengstuk geworden van de wijze waarop ze zelf zorg geven.

Aan het voor zichzelf sprekende eindresultaat ging een mooi proces vooraf. We organiseerde een aantal inspiratiesessies waarin we thematisch stap voor stap van idee naar definitief ontwerp toewerkten. Lokale betrokkenheid van ondernemers, kunstenaars en fysiotherapeut maakten onderdeel uit van het proces. Op deze manier hebben we binnen de kaders maximaal invulling gegeven aan wensen van eenieder. Door hier samen stap voor stap in op te trekken geef je richting aan de verwachtingen en neem je elkaar stap voor stap mee naar een eindresultaat. Om het ontwerp tot de verbeelding te laten spreken maakten we onderstaande 3D visualisatie.