Als er één plek is waar groen kansen biedt dan is het natuurlijk in de publieke, openbare ruimte. In de wijze waarop gemeenten, woningcorporaties en andere publieke instellingen de aanleg en het onderhoud van openbaar groen organiseren. Maar eerlijk is eerlijk, in de wijze van inkoop staat de menselijke maat nog niet altijd (hoog genoeg) op het lijstje. Terwijl u door uw groenaanleg en groenonderhoud met NLG te organiseren échte buitenkansen schept.

“nlg buitenkansen durft buiten de lijntjes te kleuren en dat waarderen we, ook al zijn we dat niet gewend in de gemeentewereld. Ze weten ons uit te dagen om verder te kijken dan bestaande kaders.”

 

Op dit moment benutten we zo buitenkansen in de gemeente Roerdalen, Venlo, Bergen, Horst aan de Maas, Peel en Maas en via woningcorporatie Destion

 

Outdoor Campus Roerdalen

Samen met de gemeente Roerdalen en servicepunt MER ontwikkelde we de ‘outdoor campus’. We helpen inwoners uit midden Limburg om door middel van een maatwerk opleidingsprogramma hun draai te (her)vinden en werken stap voor stap toe naar een betaalde baan. Uniek is ook de samenwerking met publieke en private partners die hun ‘buiten’ inzetten om bijzondere ‘kansen’ te bieden voor deze mensen. Een buitenkans in optima forma.